Nasze usługi

Nasze usługi

Nasze usługi

 • prace z zakresu modernizacji, odnowienia ewidencji gruntów i budynków
 • mapy zasadnicze w postaci numerycznej
 • gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 • kontrola obszarowa gospodarstw rolnych
 • fotogrametria lotnicza
 • ortofotomapy
 • skaning laserowy
 • fotogrametria spektralna
 • integracja sensorów spektralnych
 • usługi informatyczne w zakresie programowania sensorów spektralnych
 • prace z zakresu ewidencji dróg i obiektów mostowych
 • podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia i okazanie granic nieruchomości
 • pomiary technologią GPS (static, kinematic, RTK)
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy do celów prawnych
 • mapy tematyczne
 • mapy do celów projektowych, opiniodawczych, planistycznych
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych: budynki jedno i wielorodzinne; budynki przemysłowe; drogi, ulice, place, skrzyżowania, obiekty mostowe; maszty, wieże i kominy; uzbrojenie techniczne terenu: sieci energetyczne, telefoniczne, komputerowe, przemysłowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, komory podziemne itp.
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • opinie geodezyjne
 • obliczanie objętości mas ziemi, terenów zalewowych, tworzenie modelu 3D
 • inne pomiary geodezyjne i opracowania kartograficzne
 • skanowanie wielkoformatowe (kolor)
 • plotowanie wielkoformatowe

Wśród naszych kontrahentów można znaleźć:

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • projektantów różnych branż
 • wykonawców inwestycji budowlanych
 • klientów indywidualnych
zdjecie zdjecie
zdjecie